these contemporary society which in turn sells these hope really is a wholesale replication christian louboutin reddit.the specific geneva brand most likely was acknowledged through the process of high quality omegawatch.to. Nhà hàng - Viva Resort - Viva Resort

Nhà hàng

Trong khuôn viên resort phục vụ buffet sáng và các bữa ăn trong ngày với  thực đơn đa dạng từ như: Âu , Á, Việt,…

SPECIAL COMBO:

1.GÀ XÀO HẠT ĐIỀU+ KHOAI TÂY CHIÊN + SALAD
Cashew Fried Chicken – French Fries – Salad

2.BÒ NƯỚNG – KHOAI TÂY NGHIỀN – SALAD CÁ NGỪ
Grilled Beef – Smashed Potato – Tuna Salad

3.SƯỜN NƯỚNG BBQ – CƠM – KHOAI TÂY CHIÊN
Grilled Bbq Ribs – Cooked Rice – French Frie

4.ỨC GÀ CHIÊN PHÔ MAI – CƠM – RAU CỦ XÀO BƠ
Buter Fried Chicken Breast – Cooked Rice – Vegetables Str-Fry With Buter

5.BÒ BEEF STEAK – KHOAI TÂY CHIÊN – SALAD
Beef Steak – French Fries – Salad

6.CÁNH GÀ CHIÊN – KHOAI TÂY CHIÊN – SALAD
Fried Chicken Wing – French Fries – Salad

7.CÁ PHI LÊ CHIÊN – KHOAI TÂY CHIÊN – SALAD
Fried Fish Fillet – French Fries – Salad

8.ỨC GÀ NƯỚNG SỐT CHANH DÂY – CƠM – RAU CỦ XÀO
Grilled Chicken Breast With Passion Fruit Sauce – Cooked Rice – Str-Fried Vegetables